Фізика Телефон 066-722-94-63 завдання на пошту надсилайте [email protected]

 Завдання з 12 березня по 01 квітня  :   7 клас

Тема: "Тиск твердих тіл. Сила тиску. Тиск рідин і газів"-опрацювати: пар.32-34, повторити пар.31

виконати письмово: ст.123 питання 2, 4 ;ст.126 питання 3,4;стор.127 -5,6,7.

 Тема: "Атмосферний тиск. Дослід Торічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри"опрацювати пар.35,розв*язати   ст.137 пит.1,4,5 письмово  

Тема:"Сполучені посудини. Манометри"-опрацювати пар. 34,36  , розв*язати ст. 132 пит.1,2,5 письмово ,  відео:  https://www.youtube.com/channel/UCeFZd8UVIhapGoVVcpN6HDQ  .Тема: "Виштовхувальна сила. Закон Архімеда-"опрацювати: пар. 38-39, розв'язати: №257, 258, 259, 261 .Відео: https://sites.google.com/a/marschool64.net/fizika-7-klas/2-semestr/ur43/videourok                                                      Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику                                                                                                                                              Завдання з 12 березня по 01 квітня :  8 КЛАС                                                 Тема:"Закон Ома для ділянки кола"-опрацювати: пар.29, ст.127 питання 6 письмово,

відео: https://www.youtube.com/watch?v=-jJYj73ewd4    Тема: "Електричний опір"-опрацювати: пар.28, ст.126 питання 3, 5 письмово .Тема: "Електрична напруга"-опрацювати: пар.27, ст.124 питання 3, 4, 5 письмово .  Тема "Розрахунок опору провідника. Питомий опір провідника. Реостати"-опрацювати пар.30, розв'язати №241-246. Тема "Розв'язування задач"-повторити пар.26-29 ,розв'язати ст.129№229,230,231,232 відео: https://www.youtube.com/watch?v=-jJYj73ewd4.Тема: Лабораторна робота №3 "Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра та амперметра"-робота виконується у віртуальному режимі за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YxFsfXq_sg0  ,оформлення роботи ст.134-135     Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику                                                                                                     Завдання з 12 березня по 01 квітня: 10  клас                                                                                   Тема: "Змочування. Капілярні явища"-опрацювати: пар.46,розв'язати: №498-500 ст.190

відео: https://www.youtube.com/watch?v=iy5zD3VKndc Тема: "Властивості рідин. Поверхневий натяг рідин"-опрацювати: пар.45 ;розв'язати: №495-497 ст.190   Тема: "Властивості насиченої і ненасиченої пари"-опрацювати: пар.44 розв'язати: №490-494 ст.190 .Тема "Вологість повітря. Точка роси"-опрацювати пар. 44-45,розв'язати впр.32 ст.195

Виконати експериментальне завдання "Вимірювання відносної вологості повітря" за вказівками в підручнику; https://www.youtube.com/watch?v=zO9PcX91_18 ..Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику               Завдання з 12 березня по 01 квітня:  9 клас 

Тема: "Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона"-опрацювати: пар.33, розв'язати: 221-230 ст.181,презентація : http://gutpfusik.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html .

Тема Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння, опрацювати пар.34, дати письмові відповіді пит.2,3,5,9 ст.189, Тема Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння, опрацювати пар.34,дати письмові відповіді пит.2,3,5,9 ст.189 Відео https://www.youtube.com/watch?v=N4kFmSPfR3M.

Тема "Розв'язування задач з теми "Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння, прискорення вільного падіння", повторити пар.34,скласти і  розв'язати 3 задачі відповідно до теми . Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику 

Завдання з 12 березня по 01 квітня:  11 клас . Тема: "Формула Планка. Світлові кванти", опрацювати: пар.33, розв'язати: впр.33 письмово.

Презентація з теми: http://fizyka.inf.ua/Topics/Optuka/Kvantova_optuka/1.html

Тема: "Поляризація світла. Поліроїди", опрацювати: пар.32, розв'язати: впр.32 письмово. Відео https://www.youtube.com/watch?v=earoUYNFckw

Тема Фотоефект. Закони фотоефект, опрацювати пар.34, розв'язати задачі впр.34 №2,3,7,8. Відео www.youtube.com/watch?v=h4roTQ293Kw

Тема "Шкала електромагнітних хвиль", опрацювати: пар.35,розв'язати: впр.35 ст. 202 №2,4

відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=Yr0PxobC3f0

Презентація: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-v-9-klasi-do-uroku-na-temu-skala-elektromagnitnih-hvil-73044.html

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику 

Завдання з 6квітня по 10квітня : 7 клас

Тема "Механічна робота", Опрацювати: пар.40, ст.165 питання 4,5 письмово

Розв'язати № 293, 294, 296

Тема "Потужність", Опрацювати: пар.41,Розв'язати № 297, 298, 299,

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=B8INsmB4Ez4

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику 

Завдання з 6квітня по 10квітня : 8клас     

Тема "Послідовне з'єднання провідників", опрацювати: пар.31, ст.137 питання 3,4 письмово,розв'язати № 257, 258, 260

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=dc0DqALV3F4                                  

 Тема "Паралельне з'єднання провідників",опрацювати: пар.32, ст.140 питання 4,5 письмово, розв'язати № 264, 266 відео: https://www.youtube.com/watch?v=XPbTF3XF9cM 

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику

Завдання з 6квітня по 10квітня :9 клас

Тема "Рух тіла під дією кількох сил"

Опрацювати: пар.35, ст.195 питання 1,2 письмово

відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=gLnupph6BJk

Тема "Розв'язування задач з теми "Рух тіла під дією кількох сил""

Повторити: пар.35, опрацювати задачі 1-4 на ст.192-195, зробити короткий запис у зошит

Тема "Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу", Опрацювати: пар.36, ст.198 питання 2,4,6 письмово

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику

Завдання з 6квітня по 10квітня 10клас

Тема "Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали"

Опрацювати: пар.47(ст.183-186),Розв'язати № 506-508 Відео: https://www.youtube.com/watch?v=9TVTIzMOdrg

Тема "Механічні властивості твердих тіл", Опрацювати: пар.47(ст.186-187), Розв'язати № 509-511 Відео:  https://www.youtube.com/watch?v=5w4aHSoIOiE

Тема "Розв'язування задач", Розглянути приклади розв'язування задач ст 187-188

Розв'язати № 512-514 Відео: https://www.youtube.com/watch?v=bZlj3YjzNgM 

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику

Завдання з 6квітня по 10квітня 11клас

Тема "Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома"

Опрацювати: пар.36, Впр.36 № 3,4 письмово.Відео: https://www.youtube.com/watch?v=m97QGuyHCeo

Тема "Види спектрів. Основи спектрального аналізу", Опрацювати: пар.37, Впр.37 № 4 письмово , Відео: https://www.youtube.com/watch?v=EXfS-y98gpo

Тема "Квантово-оптичні генератори (лазери)"Опрацювати: пар.38, Впр.38 № 3,4 (письмово)Відео: https://www.youtube.com/watch?v=IcTJ6Buf5JI

    Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику

Завдання з 13квітня по 17квітня : 7 клас

Тема "Контрольна робота з теми "Взаємодія тіл. Тиск." Завдання для контрольної роботи на ст.161-162.

Тема "Механічна енергія та її види" Опрацювати: пар.42 , розв'язати: ст.178 № 321, 322; ст.179 № 329, 333.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=AoBZt3G9BxY       https://www.youtube.com/watch?v=X7e5YnUw4KM

https://www.youtube.com/watch?v=_anvCRWx2do

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику

Завдання з 13квітня по 17квітня : 8 клас

Повторити: пар.31

Тема: Лаборатоторна робота №4 "Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників" опис роботи розмішено на ст.137-138,робота виконується за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_OaGKvwWJ0IПовторити: пар.32

Тема: Лаборатоторна робота №5 "Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників" опис роботи розмішено на ст.140-141. Робота виконується за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=c0avxx222Y4

Таблиці взяти із віртуальної лабораторної роботи.

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику

Завдання з 13квітня по 17квітня : 9 клас

Тема "Розв'язування задач" Повторити: пар.35-36, розв'язаати: № 260, 261, 262, 263

Відео "Закон збереження імпульсу": https://www.youtube.com/watch?v=7hzrR2z-ttY&t=22s

Тема "Розв'язування задач" повторити: пар.35-36, розв'язати: № 271, 272.

Виконати тести: ст.221 № 1-10(І варіант), ст.222 № 1-10(ІІ варіант)

Тема "Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики"

Опрацювати: пар.37, питання 1-3 письмово,підготувати проєкт з теми "Досягнення українських вчених у вивченні космосу"

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику

Завдання з 13квітня по 17квітня : 10 клас

Тема "Розв'язування задач"

Повторити: пар.47,розв'язати: № 507, 508, 513; на повторення ст.154 № 520, 524, 522

Відео з теми: https://www.youtube.com/watch?v=zO9PcX91_18

Тема: Контрольна робота з теми "Молекулярна фізика"

Виконані завдання відправити для перевірки на ел.пошту або кл. керівнику

\Контрольна робота: https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-molekulyarna-fizika-162425.html

Тема "Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії", опрацювати: пар.39, питання 1,4,5,6 письмово, відео: https://www.youtube.com/watch?v=tt1UDJ1DzlE          https://www.youtube.com/watch?v=ASF62uNmjJQ

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівнику

Завдання з 13квітня по 17квітня : 11 клас

Експериментальна робота №7 з теми "Вимірювання довжини світлової хвилі", опис роботи ст.206-207, робота виконується віртуально за посиланням: https://naurok.com.ua/eksperimentalna-robota-7-vimiryuvannya-dovzhini-svitlovo-hvili-smart-prezentaciya-117020.html

Тематична контрольна робота з теми "Оптика", виконати контрольну роботу на стор.209,завдання вибирати самостійно.

Тема "Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. енергія зв'язку атомних ядер", опрацювати: пар.39, розв'язати: Впр. 39 № 1,4,5,6

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник

Завдання з 20 квiтня по 24 квітня  :   7 клас

Тема "Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування"

Опрацювати: пар.43 Розв'язати: № 344, 347, 357, 360

Відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=WZUbnJzSkXc

Тема "Прості механізми. Мрмент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля". Опрацювати: пар.44, 45, 46 . Розв'язати: № 363, 365, 366.

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник 

Завдання з 20 квiтня по 24 квітня  :   8 клас

Тема "Мішане з'єднання провідників" Опрацювати: пар.32(ст.139-140)

Розв'язати задачі за мал.188: якщо опори дорівнюють відповідно 40 Ом, 25 Ом, 75 Ом.

Презентація: https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mishane-z-ednannya-providnikiv-50830.html

Тема "Розв'язування задач. Самостійна робота" Повторити: пар.32, 31 Розв'язати задачі № 257, 264.

Самостійна робота: https://naurok.com.ua/test/samostiyna-robota-8-klas-z-ednannya-providnikiv-48950.html

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник 

Завдання з 20 квiтня по 24 квітня  :   9 клас

Тема "Розв'язування задач" Повторити: пар.36-37 Розв'язаати: № 265, 266, 268

Відеоуроки з тем: https://www.youtube.com/watch?v=7hzrR2z-ttY&t=22s        https://www.youtube.com/watch?v=pX6Tesr5INY

Тема "Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах"

Опрацювати: пар.40 Розв'язаати: с.220 завдання 10(письмово). Відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=IdhAi72DFUY

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник 

Завдання з 20 квiтня по 24 квітня  :   10 клас

Тема "Розв'язування задач" Повторити: пар.39 Розв'язати: № 448, 449, 450, 451 ст.170 Відеоуроки: https://www.youtube.com/watch?v=tt1UDJ1DzlE          https://www.youtube.com/watch?v=ASF62uNmjJQ

Тема "Робота в термодинаміці" Опрацювати: пар.40-41 Розв'язати: № 456, 457, 458 ст.170 Презентація з теми: https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-robota-v-termodinamici-161959.html

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник 

Завдання з 20 квiтня по 24 квітня  :   11 клас

Тема "Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв'язку атомних ядер". "Розв'язування задач" Опрацювати: пар.39 Розв'язати: Впр. 39 ст.229 Відео https://www.youtube.com/watch?v=UfRTjziYGP8        https://www.youtube.com/watch?v=auTh5S9cMm8&list=PLSLajZxJCN0i7LG1iAWTFSv1yV4Ub-sGo

Тема "Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду". "Розв'язування задач"

Опрацювати: пар.40 Розв'язати: Впр. 40 ст.236

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник 

Завдання з 27 квiтня по 30 квітня  : 7 клас

Тема "Розв'язування задач"

Розв'язати: № 370, 374, 381, 382

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=weIbZPeoGfE&list=PLRL-cCeT_VFoX7EkB3fU9xadBUpYLYGZ5&index=67

https://www.youtube.com/watch?v=WZUbnJzSkXc

Лабораторна робота №11 "Вивчення умови рівноваги важеля"

Робота виконується за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XF0NkMTnY-w

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник

Завдання з 27 квiтня по 30 квітня  : 8 клас 

Тема "Розв'язування задач"

 Розв'язати: ст.172 № 3,4; ст.173 № 9,10,11.Презентація: https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mishane-z-ednannya-providnikiv-50830.html Відео: https://www.youtube.com/watch?v=dc0DqALV3F4    https://www.youtube.com/watch?v

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник

Завдання з 27 квiтня по 30 квітня  : 9 клас

Тема "Розв'язування задач"

Розв'язаати: ст.220 № 7,8,9,11,12.

Лабораторна робота №7 "Вивчення закону збереження енергії"

Опис роботи виконано на ст.204.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=gaAHoKMZzZo&feature=emb_logo

Таблицю взяти з відео

Тема "Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереженння

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=IdhAi72DFUY&t=49s    https://www.youtube.com/watch?v=JMEG-jr046o   

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник

Завдання з 27 квiтня по 30 квітня  : 10 клас

Тема "Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина"

Розв'язати: № 480, 483, 484 ст.172

Тема "Розв'язування задач"

Розв'язати: № 468, 470, 476 ст.171-172

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected] або класному керівник

Завдання з 27 квiтня по 30 квітня  : 11 клас

Тема "Розв'язування задач"

Експериментальна робота №8 "Моделювання радіоактивного розпаду"

Тема "Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання"

Розв'язати: Впр. 41 № 3,4,5.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=Z8Q8nj-mDnY

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected],

 або класному керівник ( в разі виникнення питань з предмету дзвоніть вчителю фізики Леонову В.М. - 0667224963 )

Завдання з 4  по 8 травня  : 7 клас

Тема "Коефіцієнт корисної дії механізмів"

Опрацювати: пар.47

Розв'язати: № 384, 385 ст.196

Лабораторна робота №12 "Визначення ККД простого механізму"

Опис роботи: ст.192-193 підручника.

Повторити: пар.47

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected],

 або класному керівник ( в разі виникнення питань з предмету дзвоніть вчителю фізики Леонову В.М. - 0667224963 )

Завдання з 4  по 8 травня  : 8 клас

Тематична контрольна робота з теми "Електричне поле. Електричний струм"
Виконати контрольну роботу: 
1.(1 б.) Вкажіть, яким символом позначається   опір  провідника:
А) U;        Б) S;           В) R;          Г) p .
2.(1 б.) Якою є  напруга  на різних ділянках кола з  паралельним  з'єднанням споживачів?
А)  різною;     Б)  дорівнює нулю;      В) залежить від  опору споживачів;     Г) однаковою.
3.(1 б.) Чи залежить опір провідника від його площі поперечного перерізу (якщо залежить, то як)?
А) не залежить;          Б) залежить;
В) так, чим товстіший провідник, тим менший його опір;
Г) так, чим товстіший провідник, тим більший його опір.
4.(2 б.) Через вольтметр проходить струм 10мА, він показує напругу 120В. Який опір вольтметра?
А) 12 Ом;       Б)12кОм;         В)1200Ом;       Г)1,2 0м.
5.(2 б.) П'ять однакових резисторів по 10 Ом з'єднані паралельно. Визначте загальний опір з'єднання:
А) 10 Ом;      Б) 5  Ом;       В) 2 Ом;       Г) 50Ом.
6. (2 б.) Накресліть схему послідовного з'єднання двох резисторів з опорами 2 Ом і 3 Ом. В якому з них сила струму більша? 
Задачі.
8. (3 б.) Який поперечний переріз матиме мідний провідник, що має довжину 0,1км, на який подали напругу  6,8 В і по якому тече струм силою 2 А?
Тема "Робота і потужність електричного струму"
Опрацювати: пар.33-34, ст.147 питання 2,3 письмово

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected],

 або класному керівник ( в разі виникнення питань з предмету дзвоніть вчителю фізики Леонову В.М. - 0667224963 )

Завдання з 4  по 8 травня  : 9 клас

Тема "Розв'язування задач.

Повторити: пар.36-39

Розв'язати: № 233, 238, 263, 267 .

Виконані завдання надсилати на електронну пошту або у Вайбер.

Тема "Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес"

Опрацювати: пар. 40, 41, 42

Усно відповісти на питання після параграфу.

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected],

 або класному керівник ( в разі виникнення питань з предмету дзвоніть вчителю фізики Леонову В.М. - 0667224963 )

Завдання з 4  по 8 травня  : 10 клас

Тема "Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи"

Повторити: пар.40-43

Розв'язати: № 8,9 ст.194; №3,4,5 ст.195

Тематична контрольна робота з теми "Основи термодинаміки".

Виконати контрольну роботу ст.196-199 тестові завдання В-1, В-2 (кожен свій), 12 завдань на вибір.

Повторення теми "Рівноприскорений рух. Фізичні явища і процеси" 

Повторити: пар.5-10

Розв'язати: ст.125 № 1, 2, 3, 4.

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected],

 або класному керівник ( в разі виникнення питань з предмету дзвоніть вчителю фізики Леонову В.М. - 0667224963 )

Завдання з 4  по 8 травня  : 11 клас

Розділ 2

Тема "Коливання та хвилі

Повторити параграф 19-38

Виконати тестове завдання стор 151-153

Варіант 1 (5й, 6,10,11 виконати письмово) а решту усно

Тема "Квантова фізика"  

Повторитии параграф 39-49

Виконати тестове завдання стор 199-200 варіант 2 ( 7-8 , 11-12 письмово) решту усно

Звіти про виконання робіт  в зошитах для дистанційного навчання надсилайте [email protected],

 або класному керівник ( в разі виникнення питань з предмету дзвоніть вчителю фізики Леонову В.М. - 0667224963 )

Завдання з 11  по 15 травня  : 7 клас

Тема "Розв'язування задач" 

 

Домашнє завдання:

Повторити: пар.40-43

Розв'язати: № 1,2,3,4 ст.201

 

Узагальнюючий урок

 

Домашнє завдання:

Повторити: пар.44-46

Виконати тестові завдання на ст.204-205 (коротке розв'язання обов'язкове)

Завдання з 11  по 15 травня  : 8 клас

Тема "Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники"

 

Домашнє завдання:

Опрацювати: пар.35,36

Розв'язати задачі № 268, 271, 273 ст.152.

 

Тема "Розв'язування задач"

 

Домашнє завдання:

Повторити: пар.35,36

Розв'язати задачі № 275, 276, 284.

Завдання з 11  по 15 травня  : 9 клас

Повторення з теми "Магнітні явища"

Домашнє завдання:

Повторити: розділ І; дати відповіді на питання 1-5 ст.41

Повторення з теми "Механічні та електромагнітні хвилі"

Домашнє завдання:

Повторити: розділ ІІІ; розв'язати № 9, 10, 11, 12 ст. 126

Завдання з 11  по 15 травня  : 10 клас

Тема "Елементарні частинки. Розв'язування задач"

Домашнє завдання:

Опрацювати: пар.43

Виконати тести на ст.255

Повторення з теми "Постійний електричний струм"

Домашнє завдання:

Повторити: пар.1-9

Розв'язати: завдання 1-5 ст.55( 6 задач на вибір)

Завдання з 11  по 15 травня  : 11 кл

 Атомне ядро Ядерні сили

 

1..Взаємозв*язок маси і енергії"

 

2.Радіоактивність 

 

3. Ядерні сили

44  45 46 пар 

Завдання з18   по 22 травня  : 7 кл

Варіант 1

1. Випиши слова в групи “фізичне тіло” та “фізичне явище”           (1б)                                                                                                   Місяць,  Постріл, Кипіння, Автомобіль, Світанок , Заметіль,Олівець, Випаровування, Веселка, Динамометр.
2. Яке з наведених слів позначає одиницю фізичної величини?    (1б)
а) свинець;   б) метр;  в) лінійка;   г) температура.
3. Перевести у секунди та розташувати в порядку зростання:   (2б)
6 год; 35 хв; 4 доби; 30с;  1 год 10 хв.
4. Як можна виміряти товщину паперу, на якому надрукована книжка?  (2б)
5. Обчисліть силу тяжіння, що діє на одного із найбільших китів, виявлених людиною, масою 150 т і на найменшу пташку на Землі — колібрі масою 2 г?  (2б)
6. Визначити масу залізного куба, об'єм якого дорівнює 5м3. (2б)
7. Яку потужність розвиває підіймальний кран, якщо роботу 10МДж він виконує за 4 хв?   (2б)

Варіант 2
1. Випиши слова в групи “фізичне тіло” та “фізичне явище”                                                                                                             Авторучка, Космічний корабель, Хуртовина, Ожеледиця, Сонце, Підручник, Дощ, Термометр, Парта, Грім.
2. Яке з наведених слів позначає  фізичну величину?
а) свинець;   б) метр;  в) лінійка;   г) температура.
3. Перевести у секунди та розташувати в порядку зростання:
3 год; 94 хв; 2 доби; 49с;  2 год 10 хв.
4. Як можна виміряти масу однієї горошини, насипаної в скянку?
5. Обчисліть силу тяжіння, що діє на автомобіль масою 18т і на камінець масою 11 г?
6. Визначити об'єм мідного циліндру, масою 44800 кг.
7. Яку потужність розвиває підіймальний кран, якщо роботу 9 МДж він виконує за 5 хв? 

 

 

Тема "Досягнення українських вчених у розвитку фізики"

 

Відеоуроки з теми: https://www.youtube.com/watch?v=cEymVHvAwbI 

                             https://www.youtube.com/watch?v=7FoKpBLIhYU

 

Домашнє завдання:

Виконати навчальний проєкт на одну з тем:

1) Використання енергії природних джерел.

2) Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

3) Прості механізми в побутових пристроях.

Завдання з18   по 22 травня  : 8 кл

Тема "Електричний струм у металах, рідинах і газах"

 

Домашнє завдання:

Опрацювати: пар.37, 38

Розв'язати задачі № 295, 304, 305 ст.168.

 

Відеоурок з теми: https://www.youtube.com/watch?v=1tCHqsc5Fq4

                           https://www.youtube.com/watch?v=wsC5BU07BaQ

 

 

 

                     Річна контрольна робота

 

Контрольна робота з фізики у 8 класі

Підсумкова

І варіант

І рівень (1 – 3 бали)

1. Тепловим рухом називається:

а) ступінь нагрітості тіла і визначається середньою кінетичною енергією тіла;

б) безладний хаотичний рух молекул, який визначає температуру тіла;

в) процес передачі внутрішньої енергії від теплішого тіла до холодного.

2.  Для чого використовують електроскоп?

а) тільки для визначення значення заряду;

б) тільки для визначення знаку заряду;

в) тільки для виявлення заряду;

г) всі відповіді вірні.

3. Процес розчинення солі у воді називається:

а) електроліз;

б) електролітична дисоціація;

в) електроліт.

ІІ рівень (4 – 6 балів)

4.    Встановіть співвідношення між колонками таблиці.

1.   

Кількість теплоти

А

q

2.   

Маса

Б

c

3.    

Питома теплота плавлення

В

L

4.   

Питома теплоємність

Г

Q

5.    

Температура

Д

t

6.    

Питома теплота згорання

Е

m

7.  

Питома теплота пароутворення

Є

λ

 

5.        Заповніть порожні клітинки в таблиці

Фізична величина

Символ для позначення

Одиниця

Формула для визначення

Сила струму

 

 

 

 

 

Вольт

 

 

R

 

 

6. Продовжітьтвердження.

За напрям струму у колі прийнятий напрям від __________________________ полюсу джерела струму, до ______________________ полюсу.

ІІІ рівень (7 – 9 балів)

7.  Маємо три однакові металеві кульки, підвішені на однакових шовкових нитках. Заряд однієї з них (–2 нКл), другої – 10 нКл,  третьої – (–5 нКл). Кульки зіткнули і розвели. Який заряд матимуть кульки після цього?

8.  Середня відстань між двома хмарами 20 км. Електричні заряди їх відповідно дорівнюють 20 Кл і 20 Кл. З якою електричною силою взаємодіють хмари?

9.  До атома Оксигену приєднався один електрон. Як називається утворена частинка?

ІV рівень (10 – 12 балів)

10. Скільки теплоти виділиться за 10 хв в електропечі, увімкнутій у мережу, якщо опірнагрівального елемента печі становить 30 Ом, а сила струму в ньому дорівнює 4 А?

Завдання з18   по 22 травня  : 9кл

9 клас.

Річна контрольна робота.

                                                       

1. В яких одиницях СІ вимірюється індукція магнітного поля ?  

А: Н.     Б: Тл.      В: Дж

2. За якою формулою можна обчислити силу Ампера?

A: FA=BIlsinα;Б:  B=F/Il;   В: A=UIt

3. Кут падіння променя на поверхню води дорівнює 20о. Яким є кут відбивання світла від цієї поверхні?  

А: 20о;                      Б: 70о;               В: 35о.

4. Як називається точка, в якій перетинаються після заломлення в лінзі промені, що падали на лінзу паралельно головній оптичній осі?

А: оптична вісь;      Б: оптичний центр;      В: фокус.

5. В яких одиницях СІ вимірюється оптична сила лінзи?    

А:  м;               Б: дптр;             В: м2.

6. Яким символом позначають довжину хвилі? 

А:   λ;        Б: υ;     В:  ν;      Г:   Т.

 

7. В яких одиницях СІ вимірюють частоту коливань точок хвилі? 

А:  с;           Б:  м;          В:   Гц.

8.Які частинки входять до складу атомного ядра?

А: електрони, протони;       Б: нейтрони, протони;      В: нейтрони, електрони.

9. Скільки протонів містить ядро атома  Ті4822

А: 22;                      Б: 48;                    В: 26.

10. Яке радіоактивне проміння має найбільшу іонізуючу здатність?

А:  α-проміння;                      Б:  β-проміння;                  Г: γ-промені?

 

11. Що представляє собою β-проміння?           

А: потік електронів;      Б: потік протонів;     В: потік ядер Гелію.

12. В яких одиницях СІ вимірюється імпульс тіла? 

А:  Дж;                     Б кг*м/с;                      В:Н·с.

13. Тіло масою 14 кг рухається згідно рівняння x=3+2t+2t2. Визначити імпульс тіла через 3 с після початку руху.                           

14. Кут падіння променя на плоске дзеркало збільшили на 15о. На скільки градусів збільшився кут між падаючим та відбитим  променями?   

15. З якою силою діє однорідне магнітне поле, індукція якого 50 мТл, на провідник завдовжки 10 см розташований під кутом 300 до силових ліній при силі струму 1 А? 

16. Велосипедист, який рухається зі швидкістю 3 м/с, починає спускатися з гори з прискоренням 0,8м/с2 . Визначити довжину гори, якщо спуск триває 6с. 

17. Тілу масою 6 кг певна сила надає прискорення 0,2 м/с2. Якого прискорення набуде тіло масою 1,2 кг під дією тієї ж сили?                  

Тема "Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії"

 

Відеоурок з теми: https://www.youtube.com/watch?v=FReP3X63p4s

 

Домашнє завдання:

Опрацювати: пар.43-44

Розв'язати: № 23, 25, 37 ст.231 .

 

Тема "Альтернативні джерела енергії"

 

Відеоуроки з теми: https://www.youtube.com/watch?v=UQsAymxQouw

 

 

Домашнє завдання:

Опрацювати: пар.45

Розв'язати: № 47, 65, 88 ст.232.

Завдання з18   по 22 травня  : 10кл

Повторення з теми "Закони збереження в механіці. Потужність"

 

Домашнє завдання:

Повторити: пар.25-27

Розв'язати: № 330, 340 ст.116; № 19 ст.126

 

         

 

 

 

 

                              Річна контрольна робота

 

Підсумкова контрольна робота з фізики

10 клас

 

1.  Пройденим шляхом називають…

а) довжину траєкторії.

б) траєкторію руху.

в) пряму лінію.

г) інша відповідь.

2.  У міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею прискорення є…

а) м/с2                          б) см/с2                                в) мм/с2                        г) км/год2.

3.  Яким видом взаємодії обумовлене існування сили пружності?

а) електромагнітна                      б) гравітаційна                        в) ядерна.

4.  Робота газу при ізобарному процесі визначається за формулою…

а) А = pΔS           б) A = pΔT             в)A = pΔV.

5.  Рівність pV/T=const виконується за умови:

а) нормального атмосферного тиску

б) постійної концентрації молекул

в) постійної маси газу

6. Протягом 12с автомобіль рухався рівномірно зі швидкістю 54 км/год. Який шлях

проїхав автомобіль?

а) 648м                                 б) 180м                                   в) 233м.

7.  Установіть відповідність

А.  І закон Ньютона

1. Сили, з якими тіла, що взаємодіють, діють одне на одного, рівні за модулем і протилежні за напрямком

Б. ІІ закон Ньютона

2. прискорення якого набуває тіло внаслідок взаємодії з іншим тілом, прямо пропорційне силі, що діє на нього, і обернено пропорційне його масі

В. ІІІ закон Ньютона

3. Якщо на тіло не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована, то це тіло рухається прямолінійно рівномірно або перебуває в стані спокою

Г Закон інерції

4. Існують такі системи відліку, відносно яких матеріальні точки, на які не діють інші тіла, перебувають у спокої або рухаються прямолінійно рівномірно

8.  

Тіло відліку - …

 

9.  Яку кількість теплоти одержав або віддав газ, виконавши роботу 0,17 кДж, якщо його внутрішня енергія зменшилася на 0,09 кДж

 

10.     М’яч масою 700 г після удару, який тривав 0,05с, набув швидкості 12 м/с. Знайти прискорення з ким рухався м’яч та середню силу удару.

 

 

Тема "Абетка електростатики. Електричне поле. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал"

 

Домашнє завдання:

 

Переглянути відеоуроки з теми: https://www.youtube.com/watch?v=VdnMCDZzD-8                          https://www.youtube.com/watch?v=Q1xOT-kylio

 

Скласти короткий конспект за матеріалами відеоуроку.

Завдання з18   по 22 травня  : 11кл

 Ядерна Енергетика 

 

Дозиметрія

 

Дози вимірювання

Захист від іонізування

 

Пар 47-49

 

стр 181-194

задачі 1, 2, 3,4. стор 194-195