Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької обл.
 
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області

Українська мова та література 5-9 класи

Дистанційне завдання 

на період карантину з 05.02.2018 по 15.02.2018

 

Українська мова 5 клас

 

Урок № 69-70. Тема. Правила вживання знака м’якшення та апострофа.

Вивчити правила на стр. 125, 130.

Виконати вправи 276,279, 281,286,289.

Урок. № 71. Тема. Словосполучення, головне й залежне  слово в словосполученні.

Вивчити правила на стр. 32,33.

 

Виконати вправи 63, 65, 66, 69.

 

 

Українська література 5 клас

 

Урок 39-41

Тема уроку. Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка» - ознаки драматичного твору, його будова. Добро і зло в драмі-казці

Вивчити       Теорія літератури

Гіпербола — художній засіб явного і навмисного перебільшення для посилення виразності і підкреслення сказаної думки.

Віршовий ритм — це повторення сумірних мовних одиниць, що ними є самі віршовані рядки, які промовляються поспіль один за одним.

Драматичний твір — це твір, написаний у формі мови персонажів і ремарок. Основною її ознакою є призначення її для театрального спектаклю. Текст драматичного твору розпадається на дві части­ни — мови героїв і ремарки, що вказують режисеру на декорації і дії персонажів.

 

 

Читати  й переказувати, «Микита Кожум’яка» с.177- 188, відповідати на питання  с.181-182, 188-189

Українська мова 6 клас

Урок № 71-76. Тема. Ступені порівняння якісних прикметників.

Вивчити правила на стр. 134-136.

Виконати вправи 352, 355, 350, 356 (усно)

Урок № 77. Тема. Повні й короткі форми прикметників.

Вивчити правила на стр. 138-139.

Виконати вправи 361, 363,.

Урок № 78. Тема. Відмінювання прикметників.

Вивчити правила на стр. 141.

 

Виконати вправи 369,371,372.

 

 

Українська література

Урок № 38-41. Тема. Емма Андієвська «Казка про яян».

Прочитати казку на стр. 126 -128.

Завдання на стр. 128-129. Завдання № 5 на стр. 128 ( письмово) і завдання № 2 на стр.129 ( письмово)

Урок № 42. Тема Емма Андієвська « Говорюща риба »

Прочитати  казку – притчу на стр. 130-134.

Завдання 1. Скласти простий план казки і записати його в зошит.

Завдання 2. Дати відповіді на питання на стр. 134.

 

Українська мова 7 клас

Урок № 53 НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ.

Вивчити правила стр. 167. Виконати вправи 353, 356.

Урок № 54  Тема. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Виконати вправу.

Серед поданих слів знайти прислівники. Назвати, до яких частин мови належить решта слів. Дослідити, чи змінюються виписані слова за родами, числами та відмінками.

  Холодний, холодно, похолодало, прохолонути; весна, навесні, весняний, весняно, по-весняному; подвоїти, два, двійник, двічі, двійка; ніч, ночувати, вночі, нічник; дід, дідівський, з діда-прадіда; глибокий, найглибше, глибочінь, глибина.

Виконати вправу.

1.У тексті знайти словосполучення із прислівниками. З якими частинами мови можуть пов`язуватися прислівники?   Виписати їх.

2.Знайти складні речення.

  Все життя бачу її з усіх доріг, з усіх усюд, де тільки не буваю. Усі думки й спогади мої про неї. Усі найкращі мрії і сподівання. Все, що б я міг побажати або зробити найкращого людям, усе це звернено найперше туди, в степову милу сторону, де рівнина й поля, де дорогам немає ні кінця, ні початку, і по якій з них не підеш чи не поїдеш, все одно попадеш у Баштанку — вона тут найголовніша. Столиця степового нашого краю, що не так давно був Диким полем у межиріччі Інгульця та Інгулу, і про це нагадують тільки козацькі чи скіфські могили, що де-не-де мріють у степу, немов журяться за тим, що минуло давно і не вернеться більше ніколи...

   У моїй уяві вони існують поряд — Баштанка та дядько Іван: як тільки уявлю Баштанку, одразу ж згадається дядько Іван.

   Коли не приїду, неодмінно зустрічаю дядька Івана за селом або на силосних ямах, які вони закривали по літі найкраще, так що і відходів ніколи немає.

   А відколи в селі з'явився водогін з водорозбірними колонками, дядько Іван не злазять зі свого велосипеда.

   — Він просто характерник у нас, — кажуть бабусі. — Бо стільки колодязів викопав замолоду там, де не думали й не гадали. Не інакше — воду на глибині бачить або чує.

—           Наче на поводі воду ту водить, — казали про нього, — як коня. Де схоче, там і колодязь викопає. І ні разу не помилився.

Дядько Іван на те тільки всміхалися. Нічого ніколи не пояснювали. Та, здається, й не могли пояснити, бо весь вік мовчать, тільки слухають. І читають: щоночі в них світяться вікна до третіх півнів.

Вивчити правила стр. 170-171.

Урок № 54. РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

Виконати вправу.

Аналіз прислівників у висловлюванні

Прочитати вголос вірш Володимира Підпалого. Яка основна думка поезії? Знайти й виписати прислівники у складі словосполучень. Виділити головне і залежне слова.

Широкий степ… Ані ярка, ні стежки,

а дихається легко… На крилі

озимини густої жайворонки

з’єднали руки неба і землі…

Ідеш і йдеш собі, неначе вперше,

й зупинишся здивовано, коли

уздриш тополі, що на видноколі

кудись за небо синє поросли…

В. Підпалий

 

Виконати вправу 363, вивчити за підручником стр. 172.

 

 

Українська література

 

Урок № 35-36 Б. Лепкий. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)». Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки.

Прочитати казку, визначити тему та ідею твору, дати відповіді на питання стр. 197

Урок № 37-40.Тема: Ліна Костенко. Поезії « Дощ полив», « Кольорові миші», «Крила», « чайка на крижині».

 

Прочитати всі поезії, вивчити на пам'ять « Крила»,  дати відповіді на питання стр. 201, 202,205, виконати тестові завдання стр. 200,202, 205.

Українська мова 8 клас

 

Урок № 38-40. Тема. Узагальнювальні  слова в реченнях з однорідними членами речення.

Вивчити правила стр. 115, виконати вправи 260,264,265.

Виконати завдання. Проект. Створити рекламу однорідних членів речення( стр. 118)

Урок № 41. Тема.Звертання поширені і непоширені. Розділові знаки при звертаннях.

 

Вивчити правило стр. 128-129. Виконати вправи 278, 283, 286.

 

Українська література 8 клас

 

Урок № 36-39. Тема: Іван Карпенко-Карий (1845-1907). Сторінки життєпису. Знайомство з театром «корифеїв». Трагікомедія «Сто тисяч» - класичний взірець українського  театру «корифеїв».

Прочитати біографію Івана Карпенка-Карого на стр. 148-150. Скласти і записати в робочій зошит план до біографічної статті про Карпенка- Карого, підготувати усне повідомлення. Прочитати комедію «Сто тисяч», підготувати характеристику образу Калитки.

 

На каналі YouTube розміщено дві екранізації трагікомедії І. Карпенка- Карого «Сто тисяч». Переглянути одну із них.

 

Українська мова 9 клас

Урок № 38-39. Тема. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

Вивчити правила за підручником на стр. 136-138. Виконати вправи 285 (усно), 293, 294 (письмово)

Урок № 40-41. Тема. Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення.

 

Вивчити правила стр. 142. Виконати вправи 297,305.

 

 

Українська література 9 клас

Урок № 36 ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. П. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ «РИБАЛКА».

Прочитати баладу «Рибалка», зробити аналіз.

Урок № 37. Тема. Є. Гребінка  «Човен»

Прочитати вірш «Човен» і зробити аналіз.

Урок № 38. Тема. Нова українська література . Література українського романтизму.Микола Гоголь (1809—1852).Козацька епоха в повісті «Тарас Бульба».

 

Прочитати біографію М. Гоголя  на стр. 203-208, прочитати повість «Тарас Бульба». Дати відповіді на питання 215-216.

 

 

 

 


Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019